Forfatter: admin

Onsdag den 20. november 2019 kl. 19.00 Station 14 i det lille lokale Har du ris eller ros, forslag til ændringer eller indkøb af nyt udstyr, så er det på generalforsamlingen, du skal møde op, så vi kan få en …

Generalforsamling 2019 Read More »

Så er der sendt tilbud om medlemskab ud til 36. Kun 11 havde angivet at skulle have instruktion og det kommer til at foregå efter uge 42. De næste der står for tur blev skrevet op i april/maj og der …

Ventelistestatus Read More »

Statistik fra vores nye adgangssystem viser at der er plads til flere medlemmer. Vi har derfor i dag sendt mail ud til 36 på ventelisten med tilbud om medlemskab. Ventelisten er herefter på 47 og dem der står for tur …

36 tilbudt medlemskab Read More »

Statistik fra vores nye adgangssystem viser at der er plads til flere medlemmerVi har derfor i dag sendt mail ud til 50 på ventelisten med tilbud om medlemskab. Ventelisten er herefter på 40 og dem der står for tur næste …

Reducering af ventelisten Read More »

Tirsdag den 11. december 2018 skifter vi til det nye system der er baseret på mobiltelefonopkald/sms til døråbner. Hoveddør Ring til 23854462 eller send sms med teksten O Låsen åbner og tastatur lyser grønt Åben dør og gå ind Træningslokalet …

Nyt adgangssystem – Vejledning Read More »

Vi får nyt adgangssystem i starten af december, da det nuværende er for administrationstungt, dyrt, og til tider ustabilt. Det nye system er nøgle-/brikfrit, da det er baseret på mobiltelefonopkald/sms til døråbner. Skulle der være medlemmer der ikke har mobiltelefon, …

Nyt adgangssystem – Vi har brug for dit mobilnummer. Read More »

Onsdag den 7. november 2018 kl. 19.00 Station 14 i det lille lokale Har du ris eller ros, forslag til ændringer eller indkøb af nyt udstyr, så er det på generalforsamlingen, du skal møde op, så vi kan få en …

Generalforsamling 2018 Read More »

I denne uge bliver alle lysrørsarmaturer udskiftet til LED paneler. Vi henstiller til at medlemmerne udviser forståelse og hensyn, så elektrikeren kan udføre sit arbejde. Med venlig hilsen Bestyrelsen

Så er der gjort et indhug i ventelisten, så alle dem der stod tilbage fra 2017 er nu blevet tilbudt medlemskab. Status er 70 på listen.

Så er der sendt tilbud om medlemskab ud til 25 – Kun 8 har angivet at skulle have instruktion. De næste der står for tur blev skrevet op i november og der er nu 53 på venteliste.