Instruktøruddannelsen

Bøffens instruktører er uddannet fra Instruktørskolen i Valby.

www.instruktoerskolen.dk

Instruktør Skolens uddannelser er, som de eneste i Norden, godkendt af verdens største holdfitness og fitnessforbund – FISAF (Federation Internationale des Sports Aerobics et Fitness) er en international, uafhængig, demokratisk, non-profit organisation, oprindeligt baseret på konkurrencer, men idag førende på verdensplan indenfor aerobic- og fitnessuddannelse, certificering og conventions).

www.fisaf.dk

Ved bestået fitness eksamen får eleverne et FISAF instruktør certifikat. Det eneste certifikat der er eksplicit anerkendt i over 40 lande.

Instruktør Skolens fitnessuddannelse er udviklet af en række lande i samarbejde, og man får således adgang til gennemarbejdet og opdateret uddannelsesmateriale. Uddannelsen omfatter alle de områder, som en fitnessinstruktør bør vide noget om og kombineret med Basis kursus, har man et godt grundlag for at blive en fitnessekspert.

Fitnessinstruktør uddannelsen indeholder:

 • Træningsmetoder
 • Programlægning
 • Aerob træning
 • Bevægelighed
 • Tekniktræning
 • Bevægelsesanalyse
 • Maskiner og udstyr
 • Fitnessteori
 • Pædagogik
 • Lederskab
 • Førstehjælp
 • Ernæring
 • Anatomi
 • Fysiologi

Formålet med Fitness Instruktør Uddannelsen er at bibringe eleven sådanne teoretiske og praktiske færdigheder, at denne kan varetage et job som fitness instruktør i et motionscenter.

Mål
Efter uddannelsens afslutning skal eleven på baggrund af en given klients fysiske form og målsætning kunne:

1) Gennemføre en screening af klienten, der fastlægger målsætning samt evt. sygdoms og skadesforløb.

2) Planlægge, tilrettelægge og gennemføre programmer ud fra klientens fysiske form og målsætning til:

– Opvarmning, herunder en almen og en special del.
– Kredsløbstræning.
– Vægttræning.
– Udstræknings øvelser.

3) Forklare klienten formålet med de ovennævnte programmer (såvel anatomisk som fysiologisk).

4) Udarbejde ovennævnte programmer under hensyntagen til evt. skader samt til imødegåelse af skader og overtræning.

5) Vise og forklare klienten korrekt løfte og arbejdsteknik.

6) Give klienten råd om kostvaner.

7) Følge op på klientens træning.

Derudover skal aspiranten ud fra sin anatomiske og fysiologiske viden kunne hjælpe klienten med at få svar på almene spørgsmål om træning og ernæring, herunder kunne gennemføre bevægelsesanalyser.

Indhold

– Screening; forventningsafklaring, forhold til klienten.
– Træningssikkerhed og skadesforebyggelse.
– Kredsløbstræning; teori, programlægning og praktik.
– Stofskiftet og træning for fedttab.
– Ernæringsvejledning; spisedagbog og rådgivning.
– Træningsplanlægning for klienter med sygdomsproblemer.
– Smidighedstræning og strækøvelser.
– Ansættelses- og arbejdsforhold i motionsbranchen.
– Der til kommer der en weekend med eksamen.

Varighed

Fitness:
Uddannelsestiden er 38 timer fordelt på i alt 4 weekender.
Basis kursus:
Uddannelsestiden er 40 timer fordelt på i alt 4 weekender.

Optagelsesbetingelser:
Elevforudsætninger er bestået Basis Kursus fra Instruktørskolen i anatomi og idrætsfysiologi.
Elever med tilsvarende forudsætninger kan også optages, dette vil blive bedømt i hvert enkelt tilfælde.

Eksamen:
Basiseksamen: 3 timers skr. eksamen uden hjælpemidler.
Fitnesseksamen: 2 timers skr. eksamen uden hjælpemidler samt 30 min. praktisk eksamen, hvor eleven skal gennemføre en screenings og programlægnings time med en klient. Eksamen skal bestås med minimums karakteren 6,0 på en 13 skala.