Generalforsamling 2023

Onsdag den 15. november 2023 kl. 19.00 i Station 14

Har du ris eller ros, forslag til ændringer eller indkøb af nyt udstyr, så er det på generalforsamlingen, du skal møde op, så vi kan få en debat.
Dagsorden i henhold til vedtægterne.

På valg til bestyrelsen er:
* Formand Jan Benny Jensen (modtager genvalg)
* Kasserer Kjeld Aunstrup (modtager genvalg)
* Lars Andersen

Vi skal have valgt en suppleant en for 2 år og en for 1 år.
på valg er:
* Joachim Hansen (suppleant)
* Yderligere en suppleant.


Forslag til dagsorden skal være Jan (formand@khif-boeffen@dk) i hænde senest 8 dage før.