Generalforsamling 2022

Onsdag den 16. november 2022 kl. 19.00 i Station 14

Har du ris eller ros, forslag til ændringer eller indkøb af nyt udstyr, så er det på generalforsamlingen, du skal møde op, så vi kan få en debat.

På valg til bestyrelsen er Kjeld, Søren og Kenneth (suppleant)

Forslag til dagsorden skal være Charlotte i hænde senest 8 dage før.

Som sædvanligt byder klubben bagefter på mad og drikke til de fremmødte.

Mød frem og giv din mening til kende!

Med venlig

Bestyrelsen