Medlemskab af KHIF-Bøffen

For at blive medlem skal du igennem instruktion i Bøffen, som foregår hver onsdag fra kl. 19.30 til kl. 21 –  efter aftale. Du skal være fyldt 15 år for at kunne være medlem af Bøffen.

Prøvetime

Ønsker du en prøvetime i Bøffen, skal du henvende dig til en af instruktørene eller bestille en prøvetime. Du kan altså ikke selv tage gæster med og instruere dem på redskaberne. Overtrædelse heraf vil medføre, at du automatisk udmeldes af klubben.

Betaling

Du er medlem minimum et halvt år ad gangen. Kontingentet betales halvårligt med 600 kroner hver 1. april og 1. oktober. Ved indmeldelse beregnes et forholdsmæssigt kontingent frem til næste 1. april eller 1. oktober.

Adgang

Når du har fået den nødvendige instruktion i anvendelse af redskaberne og har betalt kontingent, bliver du oprettet i adgangssystemet og kan selv lukke dig ind..

Træning

Vis hensyn over for andre medlemmer og undgå at træne på det samme træningsredskab i længere tid ad gangen. Ryd op efter dig. Luk alle vinduer og døre, samt sluk anlægget, hvis du er den sidste, der forlader Bøffen.

Udmeldelse

Ønsker du at melde sig ud, lader du blot være med at betale kontingent, så bliver din adgang automatisk spærret.