Bøffen lukket foreløbig frem til 30. marts

Vi har et ansvar i idrætsforeningerne, som vi skal stå ved.

Det er meget vigtigt, at vi følger myndighedernes opfordringer, og vi bakker fuldt ud op om de tiltag, der er taget

Derfor er omklædningsrum og Bøffen lukket.

Foreløbig frem til mandag den 30. marts

Med venlig hilsen
Bestyrelsen