Onsdag den 16. november 2022 kl. 19.00 i Station 14 Har du ris eller ros, forslag til ændringer eller indkøb af nyt udstyr, så er det på generalforsamlingen, du skal møde op, så vi kan få en debat. På valg til bestyrelsen er Kjeld, Søren og Kenneth (suppleant) Forslag til dagsorden skal være Charlotte i […]

Myndighederne indfører krav om coronapas i træningscentre gældende fra 24. december 2021. Kravet gælder brugere, besøgende mv. Der skal mindst én gang i døgnet laves stikprøvekontrol i både bemandede og ubemandede træningscentre. Kravet om coronapas både gælder for kommercielle trænings-/fitnesscentre og for Foreningsfitness til og med den 15. januar 2022. Der skal derfor kunne fremvise

Krav om Coronapas i træningscentre fra den 24. december 2021Læs mere

Vi har i dag taget et stor indhug i ventelisten og har i dag sendt tilbud ud til 56 på ventelisten. Der er således ikke flere på listen fra 2019 og de næste der står for tur, blev skrevet op i januar 2020. Der er herefter 140 på ventelisten.

Onsdag den 24. november 2021 kl. 19.00 i Station 14 Har du ris eller ros, forslag til ændringer eller indkøb af nyt udstyr, så er det på generalforsamlingen, du skal møde op, så vi kan få en debat. På valg til bestyrelsen er Karoline, Lars, Charlotte (suppleant) Forslag til dagsorden skal være Karoline i hænde

Generalforsamling 2021Læs mere

Kontingentopkrævningen her den 5. oktober giver en del udfordringer. Din Betalingsservice er blevet slettet automatisk, fordi det er halvandet år siden, at du har indbetalt til Bøffen. Det betyder, at der i stedet bliver sendt et indbetalingskort til dig. Hvis ikke du har oplyst os om ny adresse ved flytning, bliver det sendt til den

Indbetaling af kontingentLæs mere