Generalforsamling afholdt den 14. november 2013

Vi afholde den 14. november 2013 generalforsamling i Bøffen.

Meget få var møde op, i alt 9 personer, hvor af kun 3 ikke var bestyrelsesmedlemmer. De  3 er dog alle involverede i opgaver i Bøffen/KHIF, så ingen almene medlemmer havde følt behov for at møde op.

Generalforsamlingen blev afholdt uden indkomne emner og input til nyanskaffelser.

Se bestyrelsen for 2014 her