Samarbejde med Anti Doping Damark

AntidopingDanmarkStraffen for at overtræde dopingregulativet er hård og kan i sidste instans medføre udelukkelse på livstid fra al idræt under Danmarks Idrætsforbund. For ikke at nævne den fysiske straf kroppen får via bivirkninger.
Vi har i Bøffen en aftale med Antidoping Danmark om uanmeldte besøg, hvor de vil fortage doping kontroller.

Alle medlemmer af foreninger under Danmarks Idrætsforbund er underlagt Danmarks Idrætsforbunds love om doping, og har pligt til at underkaste sig enhver dopingkontrol.

Bestyrelsen indskærper hermed, at det er kriminelt at anvende doping. Besiddelse, anvendelse og videresalg af stoffer opført på WADA’s liste (The World Anti-Doping Agency) vil som minimum medføre øjeblikkelig eksklusion af Kirke Hyllinge Idrætsforening.

Vi vil I Bøffen IKKE acceptere at have medlemmer, der anvender, besidder eller videresælger doping.

Karoline B. Gabel
Formand