Året der gik 2013 – Formandens beretning

Medlemstal og venteliste
Medlemstallet har ligget stabilt.
Antallet af interesserede på ventelisten har været ca. 60 i snit og ventetiden ligget på 4 måneder.
I alt har 106 interesserede været skrevet på ventelisten i løbet af året – det er 25 mere end 2012.
65 er tilbudt medlemskab til dato

Nyt design på hjemmesiden
Hjemmesiden har fået et brush up i sommer og vi har efter at været gået online med nyt design oplevet en kraftig stigning i interessen for at blive meldt ind i Bøffen.

Nyanskaffelser
Vi har i år fået effektueret de nyanskaffelser der blev taget beslutning om på sidste års generalforsamling. Der er således kommet koldtvandsdispenser og mulighed for at træne alternativt udendørs. Vi fik opsat et “pull-up” stativ og et dips stativ udenfor Bøffen – ud mod parkeringspladsen
Gulvet foran håndvægtene og ved Cablecross/Bænkpres er blevet udskiftet og vi har lagt et gummigulv, der kan rulles ud, når man skal træne med kettlebells

Generalforsamling
Meget få var møde op, i alt 9 personer, hvor af kun 3 ikke var bestyrelsesmedlemmer. De  3 er dog ale involverede i opgaver i Bøffen/KHIF, så ingen almene medlemmer havde følt behov for at møde op.
Generalforsamlingen blev afholdt uden indkomne emner og input til nyanskaffelser.

Brug af magnesium
I mange år har klubbens medlemmer haft mulighed for at benytte magnesium til hænderne under træning, uden at det gav anledning til besvær.
Vi har dog gennem længere tid, kunne se et tiltagende svineri ved og omkring kassen med magnesium, samt ikke mindst på maskiner og bænke.
Vi har derfor valgt at holde en pause med påfyldningen af magnesium og opfordret til at de der bruger magnesium skal undgå store armbevægelser. Alternativet er at vi ikke længere kan tilbyde magnesium til brug under træning.

Anerkendelse
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke:
Ove, der som maskinpasser gør et uvurderlig arbejde og altid springer til når der skal modtages vare eller udføres service på vores maskiner.
Lars for en stabil og upåklagelig indsats på instruktør posten. Det er ikke mange onsdage hvor vi ikke kan tilbyde medlemmerne instruktion.
Anne der holder ud på rengøringsposten
Sidst men ikke mindst en stor tak til Kjeld, der som kasserer får det hele til at hænge sammen.

Hilsen

Karoline