Borgermøde om Kirke Hyllinge Aktivitetscenter

Mandag den 14. marts 2016 klokken 19.00-20.30 er der borgermøde i Kirke Hyllinge Hallen om byens nye aktivitetscenter/udvidelse af Kirke Hyllinge Hallen. Her vil drivkræfterne bag projektet præsentere deres tanker og fortælle om vigtigheden af det nye center for Kirke Hyllinge og lokalområdet.

Lejre Kommune har bevilliget 15 millioner kroner, og initiativgruppen vil nu forsøge at rejse yderligere midler gennem lokale sponsorer og ansøgninger til etablerede fonde, der kan have en interesse i projektet.

Hvis drømmen skal blive til virkelighed, kræver det imidlertid, at der er en stor lokal opbakning i form af gode idéer til hvilke aktiviteter og liv det fremtidige hus skal indeholde – og ikke mindst sponsorater fra borgere, foreninger og erhvervsdrivende. Det er vigtigt, at så mange som muligt deltager i dette og andre kommende arrangementer, så vi overfor eventuelle sponsorer kan berette om det lokale engagement.

Så mød op den 14. marts klokken 19.00-20.30 i Kirke Hyllinge Hallen, hør mere og vær med til at støtte byens nye mødested!

Tag endelig hele familien med – under mødet vil der være mulighed for børnepasning.

Faktaboks
Bag projektet står en gruppe frivillige borgere og repræsentanter for Kirke Hyllinge IF, Kirke Hyllinge Byforum, Kirke Hyllinge Skole og Lejre Kommune, som ønsker at skabe et nyt mødested for bevægelse og fællesskab. Gruppen arbejder på at skabe et moderne aktivitetscenter, der passer til borgernes behov.

En idrætsanalyse lavet af Syddansk Universitet viser, at der er en stor lyst til fællesskab og motion i Lejre Kommune, men at de eksisterende faciliteter ikke lever helt op til moderne og populære motions- og bevægelsesformer.

Aktivitetscenteret skal udvikles på baggrund af de fremtidige brugeres idéer og behov og borgerne skal derfor i løbet af foråret og sommeren 2016 involveres i udviklingen af Kirke Hyllinge Aktivitetscenter.