Generalforsamling 2018

Onsdag den 7. november 2018 kl. 19.00

Station 14 i det lille lokale

Har du ris eller ros, forslag til ændringer eller indkøb af nyt udstyr, så er det på generalforsamlingen, du skal møde op, så vi kan få en debat.

Vi vil opfordre medlemmer der lyst til bestyrelsesarbejde og har mod på at indgå i projektet om den nye hal til at stille op til bestyrelsen.

På valg til bestyrelsen er Kjeld, Benjamin, Søren og Kenneth (suppleant)
Forslag til dagsorden skal være Karoline i hænde senest 8 dage før.
Som sædvanligt byder klubben bagefter på mad og drikke til de fremmødte.

Mød frem og giv din mening til kende!
Med venlig
Bestyrelsen