Udskiftning af lysrørsarmaturer til LED paneler

I denne uge bliver alle lysrørsarmaturer udskiftet til LED paneler.

Vi henstiller til at medlemmerne udviser forståelse og hensyn, så elektrikeren kan udføre sit arbejde.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen