Krav om Coronapas i træningscentre fra den 24. december 2021

Myndighederne indfører krav om coronapas i træningscentre gældende fra 24. december 2021. Kravet gælder brugere, besøgende mv. Der skal mindst én gang i døgnet laves stikprøvekontrol i både bemandede og ubemandede træningscentre.

Kravet om coronapas både gælder for kommercielle trænings-/fitnesscentre og for Foreningsfitness til og med den 15. januar 2022.

Der skal derfor kunne fremvise gyldigt coronapas, når man træner i Bøffen.

Konsekvensen af manglende coronapas er øjeblikkelig bortvisning uden mulighed for et generhverve medlemskabet.

Husk at overholde de øvrige gældende retningslinjer og forholdsregler, der skal overholdes:

  • Er man syg skal man blive hjemme
  • Hold afstand – Hele tiden og vis hensyn!
  • Afsprit/vask hænder inden træning
  • Redskaber, maskiner og musikanlæg skal desinficeres hver gang de/det har været brugt/berørt. Det er alt fra touch-skærme på kredsløbsudstyr til håndvægte og musikanlæg.
  • Træn alene (ikke parvis eller i grupper)
  • Undgå fysisk kontakt med andre og deres udstyr, drikkedunk, taske mv.
  • Forlad træningslokalet, så snart træningen er slut.

Pas godt på hinanden og god jul.🎄

Hilsen
Bøffen