Perioden april 2021 – oktober 2021 er kontingentfri

Da muligheden for at benytte Bøffen i indeværende kontingentperiode har været meget begrænset, har vi besluttet at der ikke vil blive opkrævet kontingent ved næste opkrævning 1. april.

Næste kontingent skal derfor betales oktober 2021.