Vi kan endnu ikke åbne Bøffen

Vi kan desværre ikke åbne Bøffen endnu, da vi på nuværende tidspunkt ikke har fuldstændig klarhed over mulighederne for at overholde de retningslinjer, der er kommet.
Specielt er der to områder, hvor vi er udfordret ,som lille center uden bemanding:

  • Adgangskontrol (Det skal sikres, at antallet af aktive i lokalerne reguleres, således at der maksimalt er en udøver per 4 m2 + Begrænsning og regulering af antal i fitnesslokaler skal ske ved både indgang til fitnesslokalerne og i de enkelte fitnesslokaler)
  • Rengøring (Desinfektion mellem aktiviteter: Kontaktflader på redskaber og maskiner skal desinficeres mellem hver benyttelse + Der skal ske ekstra udluftning og rengøring som en del af den daglige drift med hyppig desinficering af berøringsflader som dørhåndtag, kortlæsere, vandhaner og træningsudstyr og -maskiner

Hovedforeningen er i dialog med kommunen vedrørende håndtering af rengøring i omklædningsrum og Bøffen og vi er ved at se på om adgangssystemet kan geares til de udstukne retningslinjer.  Når vi ved mere, får I information.