Året der gik 2015 – Formandens beretning

Medlemstal og venteliste

Antallet af interesserede på ventelisten har været ca. 90 i snit og ventetiden ligger stabilt på 7-9 måneder.
I alt er 102 interesserede skrevet på ventelisten i løbet af året – det er 46 mindre end 2014, der er det år med flest opskrevne på ventelisten..

92 er tilbudt medlemskab i 2015. Til sammenligning

  • 128 i 2014
  • 65 i 2013
  • 60 i 2012
  • 60 i 2011

Nyanskaffelser

Vi har i år ikke haft nyanskaffelser, men blot suppleret med lidt småting

Løbende vedligehold. Ove sørger som altid for at maskinparken er i flot stand og super vedligeholdt. Der har i år været en del vedligehold + service og det er her vi har brugt de fleste penge på udstyr.

Ove, gør som maskinpasser et uvurderlig arbejde og springer altid til når der skal modtages vare, findes på alternative løsninger eller udføres service på vores maskiner.

25 års jubilæumsgestus til KHIF Tri og Løb

Som resultat af foreslag stillet på sidste års generalforsamling fra Anni Vedel og martin Astradsson om differentieret medlemsskab og/eller mulighed for ‘genoptræningsmedlemskab’, besluttede bestyrelsen i december 2014 at forære KHIF tri og løb for 150.000 kr. af vores brugte udstyr til nypris. Bøffens medlemmer får således nyt udstyr at boltre sig på. Dermed håbede vi at vores egne medlemmer kunne se det trods alt fornuftige i en sådan foræring til en ny træningsfacilitet i byen.

Vi lagde vægt på, at denne helt usædvanlige gestus var i anledning af vores 25 års jubilæum i 2015 og ud fra ønsket om, at nogle af vores midler kunne komme tilbage til dem som i vidt omfang har indbetalt dem: Medlemmerne af de øvrige afdelinger under KHIF.

Der har endnu ikke været konkret henvendelse for at igangsætte projektet.

Instruktører

Vi har fået ny instruktør i Bøffen, da Anne Andersen har gennemgået instruktøruddannelsen og nu har tilbudt at være hjælpetræner og vikar, når Lars er fuldt booket eller forhindret i at være i Bøffen om onsdagen. Samt, ikke mindst, tilbudt at give instruktion på andre dage og eventuelt senere også i nye træningsformer.

Til at starte med vil Anne  introducerer nye medlemmer og instruerer i standardprogrammer.
Lars yder fortsat en stabil og upåklagelig indsats på instruktørposten. Det er ikke mange onsdage hvor vi ikke kan tilbyde medlemmerne instruktion.

Rengøring

Anne der holder ud på rengøringsposten og gør en flot indsats.
Den rengøring der leveres af den af hovedforeningen ansatte består i gulvvask. Vi er dog ikke samme standard på denne, hvilket jeg har fremført for hovedbestyrelsen.

Vedligehold af udendørsarealet ved træningsstativ

Vi har lavet en aftale med en gartner der vil holde arealet ved udendørsstativet, så området ikke gror helt til.

Anerkendelse

Jeg vil gerne benytte lejligheden til også at takke Kjeld, der som kasserer stadig får det hele til at hænge sammen.