Generalforsamling 2015

Onsdag den 18. november 2015 kl. 19.00

Har du ris eller ros, forslag til ændringer eller indkøb af nyt udstyr, så er det på generalforsamlingen, du skal møde op, så vi kan få en debat.

På valg i år til bestyrelsen er Lars A, Karoline og Nicklas (suppleant)

Forslag til dagsorden skal være Karoline i hænde senest 8 dage før.

Som sædvanligt byder klubben bagefter på mad og drikke til de fremmødte.

Mød frem og giv din mening til kende!

Med venlig
Bestyrelsen