I mange år har klubbens medlemmer haft mulighed for at benytte magnesium til hænderne under træning, uden at det gav anledning til besvær. Vi har dog gennem længere tid, kunne se et tiltagende svineri ved og omkring kassen med magnesium, samt ikke mindst på maskiner og bænke. Vi har derfor valgt at holde en pause […]

Har du ris eller ros, forslag til ændringer eller indkøb af nyt udstyr, så er det på generalforsamlingen, du skal møde op, så vi kan få en debat. På valg i år til bestyrelsen er Lars A, Karoline og Nicklas (suppleant) Forslag til dagsorden skal være Karoline i hænde senest 8 dage før. Som sædvanligt

Generalforsamling torsdag den 14. november 2013 kl. 19.30 i Station 14 i det lille lokaleLæs mere

Så er det muligt at træne alternativt udendørs. Vi har fået opsat et “pull-up” stativ og et dips stativ udenfor Bøffen – ud mod parkeringspladsen. Hilsen Bestyrelsen

Vi oplever desværre at der er medlemmer der går ind i træningslokalet med deres udendørssko og det bevirker at træningslokalet bliver unødvendig beskidt. Det skal derfor indskærpes at der må kun benyttes indendørs sko i Bøffen. Husk at skifte sko eller tage udendørssko af inden du går ind i træningslokalet! Hilsen Bestyrelsen

Vi er blevet orienteret om, at Anti Doping Danmark den 15. oktober 2012 har foretaget dopingkontrol og analyseresultaterne viser en positiv prøve for anabolske steroider. Dopingreglementet for bredde- og motionistudøvere under DIF, DGI, DFIF og DDS er herved overtrådt. Dopingsekretatiatet Motionsdopingnævnet har derfor i henhold til Dopingreglementet §10 besluttet, at medlemmet, fra dagsdato og 3

Et medlem testet positivLæs mere