Straffen for at overtræde dopingregulativet er hård og kan i sidste instans medføre udelukkelse på livstid fra al idræt under Danmarks Idrætsforbund. For ikke at nævne den fysiske straf kroppen får via bivirkninger. Vi har i Bøffen en aftale med Antidoping Danmark om uanmeldte besøg, hvor de vil fortage doping kontroller. Alle medlemmer af foreninger

Samarbejde med Anti Doping DamarkLæs mere

Ventelisten var kommet op over 85 ved årsskiftet og vi har løbende tilbudt medlemskab i årets første måneder. Ventelisten er således reduceret til 66. De næste der står for tur er dem der blev skrevet op midt september 2013. Med venlig hilsen Bestyrelsen

Vi har tilbudt medlemskab til 15 på ventelisten og således reduceret antallet på listen til 60. De næste der står for tur er dem der blev skrevet op i august. Med venlig hilsen Bestyrelsen

Brug af magnesium

I mange år har klubbens medlemmer haft mulighed for at benytte magnesium til hænderne under træning, uden at det gav anledning til besvær. Vi har dog gennem længere tid, kunne se et tiltagende svineri ved og omkring kassen med magnesium, samt ikke mindst på maskiner og bænke. Vi har derfor valgt at holde en pause

Brug af magnesiumLæs mere

Har du ris eller ros, forslag til ændringer eller indkøb af nyt udstyr, så er det på generalforsamlingen, du skal møde op, så vi kan få en debat. På valg i år til bestyrelsen er Lars A, Karoline og Nicklas (suppleant) Forslag til dagsorden skal være Karoline i hænde senest 8 dage før. Som sædvanligt

Generalforsamling torsdag den 14. november 2013 kl. 19.30 i Station 14 i det lille lokaleLæs mere